Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2018

pocosiebajerzy
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— Marta Kostrzyńsk
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8255 c97d
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8270 10f7
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
9561 eef0
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8147 e48b
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viakriokineza kriokineza
pocosiebajerzy
8461 3796 500
Reposted fromonlyman onlyman viakriokineza kriokineza
pocosiebajerzy
pocosiebajerzy
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmericanlover Americanlover

February 28 2018

pocosiebajerzy
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
pocosiebajerzy
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
pocosiebajerzy

February 27 2018

4629 81b5
Reposted fromamatore amatore vialana23 lana23

February 23 2018

pocosiebajerzy
5599 5d1d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaagridoce agridoce
pocosiebajerzy
7322 c8ef
Reposted fromagridoce agridoce
pocosiebajerzy
4066 dd29
Reposted fromagridoce agridoce
pocosiebajerzy
7163 a147
Reposted fromagridoce agridoce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl