Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

pocosiebajerzy
9835 8ffc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
pocosiebajerzy
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viajdeg jdeg
pocosiebajerzy
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viajdeg jdeg

January 11 2018

pocosiebajerzy
Reposted fromweightless weightless viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
2426 d4e8 500
pocosiebajerzy
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
3622 e957 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaknowyourworth knowyourworth
1338 8f0c 500

Josephine Skriver

pocosiebajerzy
0688 064d
pocosiebajerzy
Przyznaj, że nie wierzyłaś, że to mogło się udać. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłaś, nie angażowałaś się, nawet nie czułaś tego tak mocno. Nie dawałaś temu większych nadziei, jedynie marne szanse, resztki czegokolwiek. Aż w końcu uderzyło i to z jakim impetem. Ciągle jesteś w szoku, nie masz pojęcia, jak to mogło się stać. Nie dowierzasz, szczypiesz się czasami w ramię, żeby upewnić się, gdzie jesteś i kogo trzymasz za rękę. Nie żałujesz, nie cofnęłabyś czasu za żadne skarby, znalazłaś coś, na co długo czekałaś. Przyznaj to, ten człowiek znaczy dla Ciebie wszystko, jest całym światem, tlenem i nadzieją. Bez niego nie ma już nic. Nic nie istnieje i nic już nie będzie takie samo. Wpadłaś w jakąś sieć, pułapkę bez wyjścia, uwikłałaś się w tą miłość. To droga bez powrotu, już zawsze będziesz go mieć obok - jeśli nie namacalnie, to psychicznie już do końca będziesz żyć ze świadomością, że był kiedyś ktoś, kto stał się wszystkim i wszystko dla niego oddałaś.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
Nadużywanie słów
może zaszkodzić
Zostawię Ci tylko
jedno
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
5824 8b0a
pocosiebajerzy

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaknowyourworth knowyourworth
pocosiebajerzy
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
pocosiebajerzy
Reposted fromFlau Flau viaknowyourworth knowyourworth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl