Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

pocosiebajerzy
7182 deec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 19 2018

pocosiebajerzy
3313 df2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viacristinaa cristinaa
pocosiebajerzy
Prawdziwi przyjaciele się nie obrażają. Prawdziwi przyjaciele się kłócą, złoszczą i czasem mają siebie serdecznie dość, ale nigdy się nie odwracają i nie odchodzą.  Nie ma co ukrywać - jeśli komuś na nas zależy wcale nie jest tak łatwo zerwać znajomość i po prostu odejść na zawsze. Życie bez kogoś, kto był nam bliski, nie będzie takie same. Nie będzie też wcale łatwiejsze.  W dzisiejszych czasach ludzie zbyt szybko nazywają siebie "przyjaciółmi" i zbyt szybko przestają siebie tak nimi nazywać. Kim jest dla mnie "prawdziwy przyjaciel"? To osoba, która jest ze mną, nawet wtedy, kiedy ja odchodzę od zmysłów. To ktoś, kto wie kim jestem i przypomina mi o tym za każdym razem, kiedy sama mam wątpliwości. To osoba, która trzyma mnie mocno swoimi ramionami albo swoimi słowami, za każdym razem kiedy obijam się o własne myśli. To ktoś, kto zrobi wiele, naprawdę bardzo wiele, żeby ciągnąć mnie w górę, kiedy spadam w dół.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacristinaa cristinaa
pocosiebajerzy
1231 0e54 500
pocosiebajerzy
2693 4f22 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacristinaa cristinaa
pocosiebajerzy
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viacristinaa cristinaa
pocosiebajerzy

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viayourhabit yourhabit
pocosiebajerzy
 
Reposted from4777727772 4777727772 viayourhabit yourhabit
pocosiebajerzy
6949 dd52
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viayourhabit yourhabit
pocosiebajerzy
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viayourhabit yourhabit
pocosiebajerzy
7453 ce02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pocosiebajerzy
7460 a2c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pocosiebajerzy
7388 0256
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 13 2018

pocosiebajerzy
6386 363c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pocosiebajerzy
8037 fba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pocosiebajerzy
8040 4093
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 01 2018

pocosiebajerzy
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— Marta Kostrzyńsk
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8255 c97d
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8270 10f7
Reposted frompesy pesy
pocosiebajerzy
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl